about-us.jpg

درباره ما

تشکیل تعاونی مسکن کارکنان اداره کل امور آسیبهای اجتماعی بر اساس درخواس...

درباره ما

تشکیل تعاونی مسکن کارکنان اداره کل امور آسیبهای اجتماعی بر اساس درخواست آن اداره در تاریخ1386/05/14 مورد موافقت وزارت تعاون قرار گرفت و در تاریخ1387/03/20 اولین مجمع عمومی تعاونی با عضویت 270  نفر تشکیل در تاریخ 1387/06/19 تعاونی با نام تعاونی مسکن کارکنان اداره کل امور آسیبهای اجتماعی شهرداری تهران  به شماره ثبت 330794 به ثبت رسید و مراتب تاسیس آن در روزنامه رسمی کشور به چاپ رسید،در جلسه 1395/06/18 نام تعاونی بر اساس مصوبه مجمع عمومی به تعاونی مسکن کارکنان خدمات اجتماعی تغییر یافت و  بر اساس آگهی روزنامه رسمی مدیران جدید تعاونی به نامهای سید حسین موسوی ، نسترن شکوه ، حسین بیگدلی، ابوالفضل رضایی بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای سید حسین موسوی بعنوان مدیرعامل از تاریخ 1396/05/12 شروع به کار نمودند،در تاریخ 1397/05/19  موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان شخص حقوقی و آقای محمد عظیمی بعنوان بازرس حقیقی تعاونی انتخاب شدند ، مطابق آخرین تغییرات آقایان حسن احسانبخش ،مصطفی حبیبی،علی اصغر اکبری،سید حسین موسوی و خانم نسترن شکوه بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان علی اسدی،نعمت اله باقری و محمود انصاری بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره و موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس حقوقی و آقای قاسم آبرودی بعنوان بازرس حقیقی و آقای سیدحسن عباسی بعنوان بازرس علی البدل از تاریخ1400/04/18 به مدت 3 سال انتخاب شدند.